skip to Main Content

UNA CREU, UNES PLANES, UNA FONT…

UNA CREU, UNES PLANES, UNA FONT…

La Creu és la del pla de la Llacuna, les planes són conegudes com la de l’Apotecari i la dels Casals i la font la del Pla Novell. Tres llocs singulars de la matinal del passat dijous 5 de setembre, primera de les programades pels dijous després de les vacances.

L’itinerari comença al conjunt d’església, rectoria i mas enrunat de Sant Romà de Miralles on aparquem els cotxes. La data més antiga de l’església és del 1413 amb moltes reformes posteriors. Després de la guerra civil, en què va esser utilitzada com a escola, s’efectua la darrera restauració amb la façana culminada triangularment. Actualment és parròquia. Al retorn la visitarem.

És passa pel camí de sobre del nucli de la Múnia (o Almúnia) i la seva font,  i amb bona pujada per la carrerada,que ens fa oblidar la frescor de primera hora (15º),s’arriba fins al Coll de la Creu del Pla de la Llacuna. Sobre aquesta creu de terme direm que és gòtica,graonada de tres graons vuitavats, plantada sobre la roca natural. Sòcol sisavat amb unes rosetes i un escut com a elements decoratius, capitell escultural amb quatre figures i també s’hi representa a una banda la Crucifixió i a l’altra la Mare de Déu. Sempre ha estat atribuïda a la Llacuna per proximitat geogràfica, però és dins del terme municipal de Miralles.

Novament forta pujada per la Serra de les Costes, fins l’allargassada Plana de l’Apotecari que entrant ja a la Serra de Fontfregona queda per sobre dels 700 m, entre pinedes, alzinetes i garrigues. És el camí de la Plana que deixem per davallar vers el Clot i font del Pla Novell (a 600 m.a.)font molt concorreguda, principalment a l’estiu. És d’aigua bona i abundosa segons l’època, amb una gran  bassa per a regadiu dels horts propers.  Compta amb una àmplia taula i seients de roques planes i és un lloc molt adient per descansar sota l’ombratge dels arbres. Ja s’esmenta en documents del segle XV i és un exemple de l’ampli ventall de fonts que hi ha al terme. Hi esmorzem ben còmodament.

Es segueix cap la masia Els Casals i cap el Mas d’en Torrents, fins a desembocar a  la pista cimentada que de Miralles va a Rofes. A l’alçada de Cal Xixella, un mas de molt bona planta, obviem a l’esquerra la casa del Coll de la Llebre per seguir recte,deixant a la dreta el caseriu de Fontfregona, direcció a Ca la Ramona i el nucli de Françola, conjunt d’edificis amb un molí fariner a la vora conegut com Molí de Dalt, que aprofitava l’aigua de la riera de Miralles. Fem un petita marrada per passar per sobre l’aqüeducte del Rec del que s’ignora l’antiguitat. En l’actualitat aquestsplans estan  íntegrament dedicats al conreu de vinya.  I per Ca l’Oreneta arribem novament als cotxes.

Bona part del circuit transcorre per zona de bosc, que alterna trams de ferma pujada i altres on la caminada és ben tranquil·la.Resum de la matinal: Participants 29.Distància recorreguda 13 km. Temps net 2h50’. Altitud mín/màx. 488/713 m. Ascens acumulat 335 m. Coordinació Nico García i Pere Grau

Back To Top
×Close search
Search