skip to Main Content

Assegurança d’accidents per als socis del club

Dades de la pòlissa d’assegurança:

Les dades de la pòlissa que et faran falta en cas d’accident les tens al teu carnet de soci: allà hi trobaràs el número de pòlissa i el telèfon al que has de trucar.

Riscos coberts:

La present pòlissa cobreix única i exclusivament els accidents que puguin patir els Assegurats com a participants en les activitats esportives del club indicades en la descripció del risc en competició i no competició i, que en el seu cas, figurin en la relació facilitada pel Prenedor.

 • Mort per accident: 3000€
 • Invalidesa permanent parcial per accident: 6000€
 • Invalidesa permanent per accident: 6000€
 • Assistència sanitària

Especificacions:

Es fa constar que queden incloses en les cobertures i riscos assegurats per la present pòlissa les persones amb edat superior als 70 anys, única i exclusivament per les garanties de mort per accident i assistència sanitària per accident, excloent-se qualsevol tipus d’invalidesa permanent.

Exclusions:

Queden exclosos els accidents que puguin patir els assegurats, en motiu dels desplaçaments per anar a realitzar les activitats indicades en l’apartat de riscos coberts i el retorn als seus respectius domicilis.

Assistència sanitària:

Estan coberts per aquesta garantia les despeses mèdiques, hospitalàries i farmacèutiques que es produeixin fins al total restabliment de l’ASSEGURAT i per un plaç màxim d’imdemnització de 365 dies.

Al mateix temps, s’entendran incloses les pròtesis internes i els mitjans de fixació, tant interns com externs. Queden expressament excloses les pròtesis externes i els aparells ortopèdics.

La present garantia serà oferta a Espanya sense cap límit en el seu import, sempre que ho sigui per metges i en establiments concertats per l’ASSEGURADOR.

Quan l’assistència sigui realitzada per metges i establiments de lliure elecció de l’ASSEGURAT, els costos que haurà de suportar l’ASSEGURADOR quedaran limitats a 600 euros.

Àmbit de cobertura:

 • Tret de pacte exprés, la present pòlissa atorga cobertura a l’ASSEGURAT durant les 24 hores del dia.
 • Les garanties cobertes són vàlides per qualsevol part del món. Quan l’accident succeeixi a l’estranger i l’ASSEGURAT no pugui ser traslladat a Espanya, la indemnització de les despeses realitzades a l’estranger en concepte d’assistència sanitària, es limitaran a 6.000 euros.

Voleu més informació sobre les cobertures de la nostra pòlissa?

Si voleu més detalladament el contingut de la pòlissa que incloem als socis de la nostra entitat, la podeu descarregar al següent enllaç

Vols fer-te soci?

  Soci adult (60€/any)Soci adult familiar (44€/any)Soci infantil (44€/any)Soci infantil familiar (38€/any)Soci jubilat (44€/any)

  Back To Top
  ×Close search
  Search